Coronavirus (COVID-19)

Beste bezoekerers (ENGLISH VERSION BELOW),

Staete Vrijdaggevoel is tijden het Coronavirus regulier geopend aldus de algemene openingstijden.

Echter hanteren wij de regels van het RIVM en vragen wij u om alleen langs te komen als het écht noodzakelijk is en dan nog minimaal 1.5 meter afstand te houden, dit voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers en de bewoners.

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u om ons te e-mailen.

Met vriendelijke groet,

Staete Vrijdaggevoel

Dear customer,

Staete Vrijdaggevoel is regular open.

However, we apply the rules of the RIVM and we ask you to only visit us if it is absolutely necessary and to keep a minimum distance of 1.5 meters, this for your own safety and that of our employees and our residents.

For questions and/or remarks we ask you to e-mail us.

Kind regards,

Staete Vrijdaggevoel

Protocol Corona (Nederlands)

De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op dit protocol. Het protocol dient als handleiding en verloop van fysieke bijeenkomsten bij Staete Vrijdaggevoel. Hierin gaan we in op een aantal praktische aspecten en voorwaarden rondom veiligheid, hygiëne en gedragsregels. De verplichtingen en aanwijzingen die het protocol bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken.

Alle betrokkenen dienen zich te houden aan onderstaand protocol. Dit geldt voor alle cursisten, docenten en overige bezoekers en bewoners van Staete Vrijdaggevoel.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Veiligheid van cursisten, docenten en overige bezoekers en bewoners staat te allen tijde voorop;
 • Focus van dit protocol is hygiëne-en veiligheidsmaatregelen;
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle cursisten, docenten en overige bezoekers en bewoners;
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Cursisten, docenten en overige bezoekers en bewoners houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

Algemene richtlijnen

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Iedereen wast zijn/haar handen thuis voordat hij/zij naar Vrijdaggevoel gaat;
 • Iedereen reinigt zijn/haar handen bij binnenkomst en vertrek van het pand op de daarvoor bestemde plek;
 • Er worden geen handen geschud;
 • Hoesten/niezen in de elleboog;
 • Niet aan je gezicht zitten;
 • Blijf thuis als jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten heeft. Hieronder valt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (hoger dan 37,5 C°);
 • Cursisten en docenten hangen eigen jas aan achterkant stoel en houden hun tas bij zich. Er wordt geen gebruik gemaakt van centrale kapstokken;
 • Docenten en medewerkers lunchen in eigen ruimte (of buiten in de frisse lucht), na lestijd/werktijd gaan ze direct naar huis.

Hygiëne algemene ruimtes

 • Bij de hoofdingang staat een reinigingsstations om de handen bij binnenkomst en vertrek te reinigen;
 • In alle vergader- en scholingsruimtes staan reinigingsstations om de handen bij binnenkomst en vertrek te reinigen;
 • Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de reinigingsstations:
  • Instructie
  • Wat te doen als het op is
 • Algemene ruimtes worden dagelijks intensief schoongemaakt, waarbij contactpunten extra en intensief gereinigd worden;
 • Sanitaire ruimtes worden dagelijks intensief en extra schoongemaakt;
 • Koffie en thee uitgifte is alleen beschikbaar voor bewoners van Vrijdaggevoel
 • Werk- en vergaderplekken worden iedere dag gereinigd;
 • Op iedere werk- en vergaderplekken zijn materialen beschikbaar voor werknemers om extra te reinigen;
 • Werkplekken worden na gebruik schoongemaakt door de gebruiker;
 • Iedere werkplek beschikt over voldoende schoonmaakmiddelen;
 • Tussendeuren staan open indien dit geen brandwerende deuren zijn (dit geldt ook voor de tussendeuren richting sanitaire ruimtes).

Hygiëne lesruimtes/scholingsruimtes

 • In de lesruimtes/scholingsruimtes zijn desinfecterende reinigingsmiddelen beschikbaar. Deze zijn te gebruiken voor het reinigen van de handen en om contactpunten te reinigen;
 • Er zijn rollen poetspapier aanwezig om de handen en materialen mee te reinigen;
 • Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de schoonmaakmiddelen:
  • Instructie
  • Wat te doen als het op is
 • De lokalen worden dagelijks intensief gereinigd met extra aandacht voor de contactpunten;
 • Leermiddelen of devices ten behoeve van de les, dienen na ieder gebruik gereinigd te worden;
 • Bij binnenkomst in het lokaal reinigen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende middelen. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.

Beschermende middelen

 • In lesruimtes zijn, waar nodig, kunststof preventieschermen aanwezig;
 • Tafels en stoelen staan 1,5 meter uit elkaar in lesruimtes.

Social distancing algemeen

 • De 1,5 meter regel dient door iedereen die ouder is dan 12 jaar altijd in acht te worden genomen;
 • In lokalen zijn markeringen van 1,5 meter voor de onderlinge afstand tussen docent en cursist(en);
 • Cursisten mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van de lestijd het pand betreden.

Communicatie

 • Hygiëneregels hangen op zichtbare plekken in de organisatie;
 • In de sanitaire ruimtes hangen handwasinstructies;
 • In de lesruimtes hangen instructies met daarop wat er aanwezig is in de lokalen, hoe het gebruikt dient te worden, waar men nieuwe middelen kan halen;
 • Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website van Staete Vrijdaggevoel.

Handhaving

 • In het pand is altijd iemand aanwezig die zal toezien op naleving. Dit zijn de dienstdoende medewerkers bij Vrijdaggevoel;
 • Bewoners krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd;
 • Medewerkers/docenten spreken deelnemers/cursisten en elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

Namens alle gebruikers en bewoners van het pand Staete Vrijdaggevoel bedanken wij u voor de samenwerking.