NSOC Kennismiddag Domicilieverleners 25 april 2024

NSOC Kennismiddag Domicilieverleners 25 april 2024

Het aanbieden van zakelijke adressen en virtual offices (domicilieverlening) is een dienst waar veel vraag naar is. Echter, het is ook een dienst waar criminelen via dekmantelbedrijven misbruik van maken. Aanbieders van zakelijke adressen en virtual offices hebben een belangrijke rol in het voorkomen van crimineel misbruik van hun adressen. De verplichtingen hiervoor zijn vastgelegd in de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme). Een wet die ingewikkeld is en niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje staat, maar waarbij het niet naleven tot hoge boetes kan leiden.

NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) organiseert een kennismiddag voor domicilieverleners waar praktische handvatten worden gegeven over de invulling van hun verplichtingen onder de Wwft, om zo de rol van domicilieverleners als poortwachter te versterken en de weerbaarheid van de sector tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Telefonische beperkte bereikbaarheid

Op donderdag 25 april 2024 zijn we vanaf de middag (omstreeks 12:00 telefonisch) hierdoor slechter bereikbaar. Een groot deel van ons bedrijf is deze middag aanwezig. NSOC is een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie. Binnen NSOC bundelen zij hun krachten om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de (internationale) ondermijnende misdaad

Wil jij meer informatie over een zakelijk inschijfadres vanaf €24,75 per maand?