Welk organogram moet ik indienen?

Wij beoordelen je bedrijfsinformatie als je een nieuw account aanmaakt en tijdens onze periodieke verificatie. Bij die beoordeling kunnen we je vragen om een organogram in te dienen, zodat we inzicht krijgen in de eigendomsstructuur en de aandeelhouders van je bedrijf.

Het organogram moet de volgende informatie bevatten:

  • Alle personen of organisaties binnen de eigendomsstructuur.
  • Volledige naam (bedrijf of persoon).
  • Aandelenbelang van iedere stakeholder.
  • KVK-nummer (NL) - ondernemingsnummer (BE)
  • Land waar je bedrijf gevestigd is.
  • Handtekening met daarbij de volledige naam van en datum van ondertekening door de rechtsgeldig vertegenwoordiger.

Voorbeeld organogram

Voorbeeld organigram


Reactie plaatsen