Binnen dit kader van de leidraad kan men meer vinden over de financiële aspecten en de compliance. Compliance is dat als een geheel van regels binnen de onderneming worden toegepast en die ervoor moeten zorgen dat de onderneming bij al haar activiteiten de geldende wettelijke voorschriften naleeft. De financiële aspecten verwijst (zoals de naam al aangeeft), naar een reeks regels die ervoor moeten zorgen dat de handelingen van de onderneming nooit fraude vormen of een inbreuk vormen op de economische en financiële regelgeving.