Turboliquidatie van een BV: Alles Wat Je Moet Weten

Turboliquidatie van een BV: Alles Wat Je Moet Weten

De term 'turboliquidatie' is de laatste jaren steeds vaker in zakelijke kringen opgedoken. Voor ondernemers en bedrijfseigenaren is het belangrijk om te begrijpen wat een turboliquidatie precies inhoudt en om te weten wanneer en hoe het correct kan worden uitgevoerd. Deze blog biedt een verkenning van wat de turboliquidatie van een BV precies is, in welke gevallen deze mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn van dit snelle proces.


1. Wat is Turboliquidatie?

Turboliquidatie is een snelle en efficiënte methode om een besloten vennootschap (BV) te ontbinden en te liquideren. Het is specifiek bedoeld voor BV's die 'leeg' zijn, wat betekent dat ze geen activa of schulden hebben. In juridische termen zijn dit BV's zonder baten. Dit is de cruciale voorwaarde, omdat bij afwezigheid van activa of schulden geen vereffening nodig is. Met andere woorden, als je BV geen lopende bedrijfsactiviteiten of financiële verplichtingen meer heeft, kan turboliquidatie een geschikte optie zijn om de onderneming te beëindigen.


2. Wanneer is Turboliquidatie Mogelijk?

Om in aanmerking te komen voor turboliquidatie, moet je BV aan specifieke criteria voldoen:

 1. De BV heeft geen activa meer, of de aanwezige activa kunnen direct worden omgezet in liquide middelen.
 2. Er zijn geen uitstaande schulden, of eventuele schulden kunnen onmiddellijk worden afgelost.
 3. Er zijn geen werknemers meer in dienst, of eventuele achterstallige loonbetalingen zijn geregeld.
 4. De BV is niet betrokken bij lopende juridische geschillen of rechtszaken.


3. De 'Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie'
turboliquidatie bv

Sinds 2021 is er in Nederland een tijdelijke wet van kracht, bekend als de 'Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie', die enkele wijzigingen heeft doorgevoerd met betrekking tot turboliquidatie. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verplichting om een slotbalans op te stellen waarin duidelijk wordt vermeld dat er geen baten en schulden meer zijn. Deze aanvulling is bedoeld om de transparantie te vergroten en mogelijk misbruik van turboliquidatie te voorkomen.


4. Voordelen van Turboliquidatie

Turboliquidatie biedt verschillende belangrijke voordelen:

 • Snelheid: Het proces kan doorgaans binnen enkele dagen/weken worden afgerond, wat aanzienlijk sneller is dan traditionele liquidatiemethoden.
 • Kostenbesparing: Omdat er geen vereffening nodig is, bespaar je aanzienlijk op juridische en administratieve kosten.
 • Beperkte aansprakelijkheid: Als er geen schulden zijn, ben je als bestuurder van de BV doorgaans niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele tekorten.
 • Enkel besluit van de Algemene Vergadering is voldoende: Publicatie in een dagblad is niet nodig, er geldt geen wachtperiode waarin een schuldeiser opkomt en er hoeft geen akte van non verzet te worden gevraagd bij de rechtbank. Hierdoor is een turboliquidatie een stuk sneller en goedkoper dan een gewone liquidatie.


5. Potentiële Nadelen van Turboliquidatie

Hoewel turboliquidatie in veel situaties voordelig kan zijn, zijn er ook enkele potentiële nadelen om rekening mee te houden, maar deze gelden met name wanneer de turboliquidatie op onjuiste wijze wordt gebruikt. Indien de regels voor het uitvoeren van een turboliquidatie correct worden nageleefd, is de kans klein dat er achteraf problemen ontstaan:

 • Bezwaren: Schuldeisers kunnen bezwaar maken tegen de turboliquidatie, wat vertraging kan veroorzaken of aanvullende stappen vereist om de bezwaren op te lossen.
 • Persoonlijk aansprakelijkheid: Als er onverwachte schulden opduiken na de turboliquidatie, kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit kan ook wanneer blijkt dat de turboliquidatie voor oneigenlijke doelen is ingezet.
 • Heropening vennootschap: in geval er achteraf wel baten aanwezig blijken te zijn dan kan dit tot gevolg hebben dat de vennootschap heropend wordt en een buitenstaander (een advocaat) tot vereffenaar wordt benoemd. Als de vereffenaar na onderzoek  van mening is dat er nog baten zijn, dan is de kans groot dat de baten ontoereikend zijn om alle schuldeisers te voldoen. De vereffenaar dient dan faillissement van de vennootschap aan te vragen. Dit met alle gevolgen van dien.

turboliquidatie stappenplan

6. Advies voor het voorkomen van de meest voorkomende problemen

 • Begin met het beëindigen van alle actieve contracten, inclusief abonnementen (denk ook aan online abonnementen zoals hosting en e-mail), lidmaatschappen van zakelijke verenigingen, licenties etc.
 • Zorg ervoor dat de jaarrekening voor het laatste volledige boekjaar wordt opgesteld en tijdig wordt gedeponeerd. Tevens is het raadzaam om een eindbalans op te stellen per ontbindingsdatum.
 • Zorg dat de administratie van de BV gedurende minstens 7 jaar wordt bewaard. Dit doet de bewaarder en dit is meestal de bestuurder of aandeelhouder. Zorg ervoor dat de boeken volledig en overzichtelijk zijn georganiseerd.
 • Neem voorzorgsmaatregelen om persoonlijke aansprakelijkheidsrisico's, zoals eerder beschreven, te vermijden.


Conclusie

Turboliquidatie van een BV biedt een efficiënte manier om een bedrijf te beëindigen, mits aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het correct uitvoeren van turboliquidatie kan een snelle en kostenefficiënte manier zijn om een BV te beëindigen, met name wanneer je BV al een tijdje inactief is. Wel is het verstandig om dit echt enkel te doen wanneer je aan de vereisten voor een turboliquidatie voldoet, waarbij het belangrijkste is dat je BV zonder baten is. Wanneer je hierover twijfelt kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet en om mogelijke complicaties te voorkomen.

Wil jij meer informatie over een zakelijk inschijfadres vanaf €24,75 per maand?