Onderzoeksplicht KYC en Wwft

Bij Staete Vrijdaggevoel streven we ernaar om onze klanten een hoogwaardige en betrouwbare domicilieverleningsservice te bieden. Een belangrijk aspect van deze service is het naleven van strikte wettelijke voorschriften, waaronder Know Your Customer (KYC) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo blijft onze dienstverlening kwalitatief en passend bij jou en je bedrijfsactiviteiten. Hier lees je welke informatie we verzamelen en waarom we dat doen.

KYC - Know Your Customer

KYC, oftewel "Ken Uw Klant", verwijst naar het proces waarbij wij als domicilieverlener de identiteit van onze klanten vaststellen en verifiëren. Dit omvat het verzamelen van essentiële informatie zoals naam, adres, identificatiedocumenten en andere relevante gegevens. Het doel van KYC is om fraude, identiteitsdiefstal en andere illegale activiteiten te voorkomen. Door grondig KYC-beleid te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat onze klantrelaties gebaseerd zijn op integriteit en vertrouwen.

Wwft - Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme

We vinden het niet alleen belangrijk om jou als klant te kennen, maar we hebben ook een wettelijke verplichting om bepaalde informatie van onze klanten te controleren en vast te leggen. We houden ons aan deze wet- en regelgeving en dragen zo bij aan integer ondernemen. De Wwft is een belangrijke wet die gericht is op het voorkomen van financiële misdrijven, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Als domicilieverlener valt onze dienstverlening onder deze wet.

Poortwachtersrol

Als domicilieverlener hebben we een cruciale rol als poortwachter binnen het kader van de Wwft. Als Wwft-plichtige instelling hebben we de verantwoordelijkheid om specifieke informatie van jou te weten en actueel te houden, zelfs als je al een bestaande klant bent. Dit kan zo eenvoudig zijn als je huidige woonadres, maar het kan bijvoorbeeld ook de structuur betreffen van je concern en de achterliggende UBO's die wij allen in kaart dienen te brengen. Ons doel is om te waarborgen dat onze diensten niet worden misbruikt voor ongepaste doeleinden. In dat kader zorgen we er voor dat we alert zijn op mogelijke inconsistenties. Er zijn momenten waarop de wet ons vereist om aanvullend onderzoek uit te voeren. Hierdoor kan het voorkomen dat we af en toe aanvullende vragen stellen met betrekking tot bijvoorbeeld jouw bedrijfsactiviteiten.

Reactie plaatsen