Waarom moet ik me als bestaande klant opnieuw identificeren?

Je bent al een tijdje klant en hebt mail ontvangen van Staete Vrijdaggevoel om nog eens een kopie legitimatie te versturen of om een nieuwe IDIN-verificatie uit te voeren. Dat kan kloppen! Hieronder leggen we uit met welke reden wij dit doen. 

Domicilieverleners hebben een cruciale rol in het tegengaan van fraude, witwassen en de financiering van terrorisme, zoals vastgesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op basis van deze wet moeten wij als domicilieverlener de identiteit van onze klanten bevestigen en de documentatie ervan bijhouden.

Je hebt je natuurlijk eerder geïdentificeerd toen je een zakelijk inschrijfadres aanvroeg bij Staete Vrijdaggevoel. Voor klanten die zich vóór januari 2023 hebben aangemeld, gebruikten we een andere identificatiemethode die toen privacy- en gebruiksvriendelijk was. We vinden deze methode nu echter niet meer afdoende. Daarom hebben wij inmiddels onze registratieprocedure aangepast en op veel punten verbeterd. Ook de Wwft verplicht ons om bij identificatie op afstand meer inspanningen te verrichten om er zeker van te zijn dat de opgegeven identiteit correct is. Dit geldt ook voor bestaande klanten.

Daarom voert afdeling Legal & Compliance regelmatig controles uit voor al onze klanten, wat de aanleiding is voor deze mail. Mochten er updates nodig zijn met betrekking tot je legitimatiebewijs, dan laten we je dat per mail weten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je identiteitsbewijs niet meer geldig is of als je in het verleden een rijbewijs gebruikte ter identificatie, wat nu helaas niet meer volstaat. Ook kan het gewoon onderdeel zijn van de periodieke controle om nog eens een identiteitsverificatie uit te voeren. We kunnen je vragen om een recent legitimatiebewijs (ID of paspoort) te uploaden of om een IDIN-verificatie te doen om je identiteit te bevestigen.

Wees gerust, Staete Vrijdaggevoel houdt zich ten alle tijde aan wet- en regelgeving en we volgen dan ook alle AVG-richtlijnen om zo jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens worden op beveiligde wijze bewaard en zullen nooit gedeeld worden met derden.