Deze vragen kunnen we stellen

Als je interesse hebt om onze klant te worden, of als je reeds klant bent, hebben we accurate (zakelijke) gegevens nodig. Het verzamelen van deze gegevens is een standaardprocedure die van toepassing is op al onze klanten.

Het kan voorkomen dat we met je in contact treden om te verifiëren of je gegevens nog steeds actueel en correct zijn, en indien nodig, om ze bij te werken. In sommige gevallen kunnen we ook aanvullende documentatie opvragen om de informatie te staven. De onderwerpen waar we vragen over kunnen stellen, omvatten onder andere:

  • vragen over de juistheid en actualiteit van jouw persoons- en contactgegevens;
  • vragen over de juistheid en actualiteit van bedrijfsgegevens zoals de rechtsvorm of aantal betrokkenen;
  • vragen over de organisatiestructuur, de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO's);
  • vragen over de aard van je bedrijfsactiviteiten en in welke landen je actief bent;
  • vragen t.a.v. onregelmatigheden in opgegeven informatie;
  • vragen n.a.v. onregelmatigheden in binnengekomen post (denk aan veel pakketten uit het buitenland of brieven van een deurwaarder).

Deze opsomming is niet limitatief.

Reactie plaatsen